Huisartsenpraktijk Zarza

Huisartsen­praktijk Zarza

Huisartsenpraktijk Zarza is gevestigd op de eerste etage van het Gezondheidscentrum Bonnehûs in Leeuwarden
De praktijk is in 2004 gevestigd in het Gezondheidscentrum Bonnehûs.

Huisartsenpraktijk Zarza

De Drie Dukatons 2F
8917 ET Leeuwarden
Spoed – 058-213 22 26
F – 058-213 23 67

Assistentes

Onze assistentes zijn het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen en het maken van een afspraak op het spreekuur bij de huisarts.

Meestal zullen zij vragen naar de aard van de klachten om het spreekuur zo goed mogelijk in te plannen. Over eenvoudige klachten kunnen zij medisch advies geven. Voor diverse behandelingen kunt u ook bij de assistentes terecht.

Praktijkondersteuner

Voor begeleiding en behandeling van patiënten met diabetes mellitus, astma/copd en hart- en vaatziekten is een apart spreekuur volgens afspraak bij de praktijkondersteuner.

Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag is de praktijk geopend van 8:00 tot 17:00 uur. Onze praktijk is telefonisch bereikbaar via het algemene nummer 058-2126288 gevolgd door een keuzemenu voor spoed, herhaalrecepten, afspraken maken en collegiaal overleg.

Afspraak spreekuur

Tussen 8:00 en 10:00 uur zijn de assistentes te bereiken voor het maken van afspraken, het aanvragen van visites en het geven van medische adviezen. Als u voor uw klacht(en) meer tijd denkt nodig te hebben dan kunt u dit aangeven bij de assistente. In principe wordt er één klacht tijdens het consult met u besproken.

Spoed

Van 10:00 – 11:30 uur en van 15.30 – 17:00 uur is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen en intercollegiaal overleg. In het geval van levensbedreigende situaties belt het alarmnummer 112.

Herhaal recepten

De herhaalrecepten kunt u niet bestellen aan de balie of tijdens het consult bij de huisarts. Er is een speciale receptenlijn via het algemene nummer gevolgd door een keuzemenu. Voor nieuwe medicatie of wijziging van medicatie is er overleg met de huisarts nodig. Dit kunt u ook bespreken op het spreekuur.

Telefonisch spreekuur

Van 11:30 – 12:30 uur kunt u bellen voor uitslagen van urine-onderzoek of medische vragen na overleg met de huisarts. Voor uitslagen van diverse onderzoeken kunt u de assistente bereiken van 13:30 – 15:30 uur.

Avond spreekuur

Wanneer u geen afspraak kunt maken op het reguliere spreekuur kunt u terecht op dinsdagavond vanaf 18:00 uur.

Waarneming

Tijdens vakanties wordt de waarneming verzorgd door onze collegae in het Gezondheidscentrum Bonnehûs. U volgt de aanwijzingen via het keuzemenu bij welke huisarts u terecht kunt.

Opleidingspraktijk

Huisartsenpraktijk Zarza is een opleidingspraktijk voor huisartsen in opleiding. De huisarts-in-opleiding ziet zelfstandig patiënten en staat onder supervisie van de huisartsen.

Dependance Westeinde

In de wijk Westeinde is onze dependence gesitueerd in het “Zorgplein Westeinde”. Het adres is: Eeltje Folkertsmawei 1. Het spreekuur is op afspraak via het reguliere nummer 058-2126288.

Avond- nacht- en weekenddienst

Na 17:00 uur wordt de dienst waargenomen door de Dokterswacht. Het nummer is 0900-1127112.

Overige informatie

Voor aanvullende informatie en specifieke onderzoeken verwijzen wij u naar de volgende websites:
Scroll to Top