Huisartsenpraktijk Jorritsma

Gevestigd op de begane grond van het Bonnehûs

Huisartsen­praktijk Jorritsma

De praktijk is in 1 januari 2004 gevestigd in het Bonnehûs.
Wij proberen laagdrempelig te zijn in onze praktijk, iets waar we naar blijven streven, ook na de invoering van het nieuwe zorgstelsel.

Huisartsenpraktijk Jorritsma

De Drie Dukatons 2F2d
8917 ET Leeuwarden
Spoed – keuzenummer 9
Dokterswacht Friesland – 0900-112 7 112

Openingstijden

Elke werkdag van 8:00 tot 17:00 uur is de praktijk geopend.

Van 10:00 tot 10:30 uur en van 12:15 tot 13:15 uur is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar. Wij kunnen u het beste van dienst zijn als u contact met ons opneemt op de gewenste tijdstippen.

Afspraak maken

Tussen 8:00 en 10:00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een visite. De praktijkassistente vraagt u naar de reden van uw komst, om zo de planning en voorbereiding van het spreekuur zo goed mogelijk te laten verlopen. In sommige gevallen beantwoordt de praktijkassistente uw vraag; zij is daartoe opgeleid.
De taken van de huisarts zelf zijn vele…. met natuurlijk de nadruk op zoveel mogelijk continue zorg voor u als patiënt: zowel bij U thuis als op de praktijk. Dat willen we graag zo houden, dus de beschikbare tijd proberen we zo goed mogelijk benutten. Visites vragen veel tijd, dus wilt u als het mogelijk is op de praktijk komen? Wanneer het door ziekte of een handicap niet mogelijk is om op het spreekuur te komen, kan de huisarts u thuis bezoeken.

Herhaalrecepten

Voor herhaalrecepten kunt u tussen 8:00 en 17:00 uur bellen met de receptenlijn op telefoonnummer 058-212 51 36. Keuzenummer 2. De medicijnen kunt u dan 2 werkdagen nadien bij uw apotheek ophalen.

Waarneming

Op donderdag is er dr. E. Rodenberg werkzaam in de praktijk.

Spoed

Is er sprake van een spoedeisende situatie?
Scroll to Top