Huisartsenpraktijk Rodenberg

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze uren kunt u voor spoedgevallen terecht bij de Dokterswacht, tel. 0900-1127112


Spreekuur en huisbezoek

Tussen 8.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor een afspraak voor het spreekuur en het aanvragen van een huisbezoek.

Herhalingsrecepten

Herhalingsrecepten kunt u tussen 8.00 en 10.00 uur telefonisch bij de assistente bestellen. De volgende dag na 16.30 uur ligt de medicatie klaar bij uw apotheek. U kunt een herhalingsrecept ook per fax aanvragen of via E-mail: info@huisartsenpraktijkrodenberg.nl

Spreekuur

Meer tijd
Wanneer u aangeeft meer tijd nodig te hebben omdat u meerdere klachten wil bespreken of bijvoorbeeld voor een gesprek, kan de assistente daar rekening mee houden.

Afzeggen
Bel de assistente tijdig wanneer een eerder gemaakte afspraak niet door kan gaan.

Wratten
Voor de behandeling van wratten met vloeibaar stikstof kunt u iedere dag terecht. Wilt u wel van te voren hiervoor een afspraak maken bij de assistente?

Eerste hulp
Voor eerste hulp (wonden, kneuzingen, verbrandingen, enz.) kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren belt of laat bellen, houdt de huisarts rekening met uw komst.

Praktijkassistente

Bij de assistente kunt u met veel praktische vragen en voor informatiefolders over allerlei onderwerpen terecht. Bij haar maakt u afspraken voor het spreekuur en huisbezoeken. Ook bestelt u bij haar de herhalingsrecepten.

Op afspraak kunt u bij de assistente terecht voor:

  • bloedprikken (bloedarmoede en suiker) en het geven van injecties
  • urineonderzoek (blaasontsteking, zwangerschapstest)
  • uitstrijkjes (van het bevolkingsonderzoek)
  • oren uitspuiten
  • bloeddruk meten
  • hechtingen verwijderen
  • wondbehandeling

Praktijkondersteuner

 De praktijkondersteuner houdt speciale spreekuren voor diabetes, hoge bloeddruk, COPD, stoppen met roken, etc.

Opleiding

Enkele keren per jaar is er een co-assistent(e) gedurende vier weken onder toezicht werkzaam in de praktijk. Ook is er soms een stagiaire van de doktersassistentenopleiding aanwezig.